Anasayfa


     GönTAM-Tüzük

   
Ürün Kodu : GönTAM-Tüzük
Üretici : GönTAM-Tüzük
Ürün Özellikleri
GönTAM-Tüzük
 Sipariş        Detaylar
 
 
Detaylar
GönTAM Ajans Organizasyon Derneği Tüzüğüdür
 

Madde:1

DERNEĞİN ADI: GönTAM Ajans Organizasyon Derneği

Derneğin Açılımı  ve Tanımları: 1.Gönen Marmara ve Türkiye Tanıtım Kalkınma Araştırma İletişim Bilim Proje Organizasyon ve Rehberlik Hizmetleri Merkezi 2.Gönen Tanıtım Araştırma  Hizmetleri Merkezi

Derneğin Merkezi: Gönen’dir, şubesi yoktur.

Madde:2

DERNEĞİN AMACI

            GönTAM Ajans Organizasyon Derneği; Gönen ilçesi ve Marmara bölgesindeki il ve ilçeler başta olmak üzere Türkiye genelindeki Bölge, Yöre, il, ilçe, belde ve köylerinin A’ dan Z’ ye tüm değerleriyle maddi ve manevi potansiyelleri konusunda; proje, bilim, araştırma, tanıtım,  yayın,  iletişim, organizasyon ve rehberlik çalışmaları yapar, koordine eder ve teknik bilgi ve destek hizmetleri verir.

           Dernek;  ülke genelinde; kültürel, tarihi ve turistik amaçlı oya çeyiz ve her türlü el sanatları başta olmak üzere,  eğitim, bilim, siyaset,  kültür,  sanat, tarih, üretim, istihdam,  meslek, iş-ticaret, insan kaynakları, yeraltı kaynakları, doğal varlıklar, sanayi, turizm hizmetlerinin araştırılması, geliştirilmesi, tanıtılıp yaygınlaştırılması, projelendirilmesi, bilgi, iletişim ve koordinasyonun sağlanması, projelerin üretilip uygulanması konularında toplum adına aktif çalışmalar yapan, görev ve önemli sorumluluklar üslenen bir kurum, fikir, proje ve beyin merkezi olacaktır.

Dernek; asil ve onursal üyeleri içerisinden oluşturacağı alt birimleri, yerleşim yeri ve şehir temsilcilikleri, kuracağı mesleki, uzmanlık ve danışmanlık komisyonları ile; Ekonomi, Ticaret, Sanayi, Kültür Sanat, Tarih, Üretim - İstihdam, Eğitim - Öğretim, Çevre, Sosyal işler, İnsan Kaynakları, Teknoloji, Organizasyon, Rehberlik, İletişim, Basın Yayın, Tanıtım konularında bilirkişilik, danışmanlık, rehberlik, projelendirme, proje uygulama ve uygulanmasını teşvik etme hizmetlerini yürütecektir.

Dernek; yerleşim yerlerimizin ve halkımızın en iyi şekilde temsil edilmesi, tanıtılması, ekonomik ve sosyal standartlarının geliştirilip daha da güçlendirilmesi, toplumun; huzur, refah, ahlâk, eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi ile bilim ve teknoloji standardının arttırılması yönünde,  kısa orta ve uzun vadeli toplumsal kalkınma ve dönüşüm projelerini önerir, destek verir, işbirliği yapar, hazırlar, uygulamaya koyar veya yürütür. 

          GönTAM; ülkemiz şehirlerinin ve coğrafyasının Avrupa-i standartlarda, gelişmiş, güçlenmiş, modern bir yaşam yeri olması yolunda, atılacak adımlara aksiyonerlik, rehberlik ve öncülük eder. Bu konularda proje transferleri ve uygulamalarına çeşitli yol ve yöntemlerle destek olur, öncülük eder.

Madde:3

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

        Derneğin Faaliyet Alanı: İnternet ve televizyon yayıncılığı başta olmak üzere her türlü iletişim ve basın yayın organları vasıtasıyla yerel ve ulusal bazda tarih, turizm, tanıtım, eğitim, kültür sanat, bilim araştırma, inceleme, basın yayın, iletişim ve organizasyon hizmetleri alanında çalışmalar yapar.

1)-Oya Çeyiz - El Sanatları - Kültür Sanat: Dernek Türk kültürü ve Türk el sanatlarına giren başta İğne Oyası ve çeyiz olmak üzere her türlü el sanatları, ahşap turistik el sanatları ile diğer bütün tarihi, sanatsal ve kültürel değere sahip eserler ve sanatların üretilmesi, yaşatılması, öğretim ve eğitimi,  yurt içi ve yurt dışı tanıtımı, pazarlanması, sergi ve fuar organizasyonları konularında aktif çalışmalar yapar, projeler üretir ve uygular. Bu eser sahiplerinin bir araya gelmelerini, birleşip bütünleşmelerini, tanışmalarını sağlar ve sanatlarının yaygınlaştırılması ve korunması konusunda ortak çalışmalar yapılması ve projeler üretilip uygulanmasını teşvik eder.

2)- Gezi- Araştırma – İnceleme:  

Dernek; merkezinin bulunduğu yerleşim yeri olan Gönen ilçesi ve Marmara bölgesindeki şehirler başta olmak üzere; ülke genelindeki bütün şehirlerin tüm potansiyeli ve değerleri üzerinde;  kültürel, tarihsel, sanatsal, ekonomik ve sosyal konularda çeşitli gezi, araştırma ve incelemeleri de yürütecek, arşiv oluşturacak, araştırmacılara, eğitimcilere, öğrencilere yazılı ve görüntülü materyal ve kaynak sağlayacaktır.  Çeşitli konularda formlar, kamuoyu araştırmaları, anketler düzenleyerek, yarışmalar, yılın en iyisini belirlemeler yaparak; hizmeti teşvik edici, eğitici, bilgilendirici ve tanıtıcı yönde organizasyonlara ev sahipliği yapar.

3)- Tanıtım -  Yayın - Organizasyon:

              Dernek; şehirlerimizin, köylerimizin, özel ve tüzel kişi ve kurumların,  sivil toplum kuruluşu ve her türlü üretim ve istihdamla ilgili çalışma yapan şahıslara,  ticari iş ve işletmelere ait tüm hizmet ve değerlerin;  ilçe, ülke ve dünya çapında gerektiği şekilde bilgilendirme ve tanıtımının yapılması yönünde faydalı olacak her türlü çalışmaları ve projeleri hazırlar, uygular ve yürütür.

Şehrin ekonomik, tarihi, sosyal, kültürel ve bilimsel değerlerinin yayılması, tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesi amacına hizmet etmek üzere ve genel olarak halkın haber bilgi ve kültür ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik;  ilçe, ülke ve uluslar arası düzeyde;  kitap, bülten, gazete, dergi, katalog, afiş, broşür, tanıtım reklâm filmi yapımı, tiyatro filmi ve program yapımı, türlü içeriklerde ve konularda radyo ve televizyon programları yapım ve yayınları ile çeşitli standartlarda ses ve müzik yapımlarını gerçekleştirir, ihtiyaç duyulan alanlarda özel ve genel olarak dersler, kurslar ve seminerler verir, tiyatro, müzik konserleri, tarihi kültürel mekânların tanıtımı için yurt içi ve yurt dışı gezi turları, sinema gösterimleri ile çeşitli yarışmalar ve organizasyon faaliyetlerini yürütür.

 Dernek yönetimi; başta yayıncılık olmak üzere türlü hizmet ve projelerinin gerçekleştirilmesinde hizmetin künyesinde sorumlu ve yetkili kılacağı kişileri yönetim kurulu, diğer kurullar, asil ve onursal üyeleri içerisinden seçip çeşitli görev ve sorumluluk verebilir. Görevli kılınan kişi dernek adına yetki kullanır.

4)- İletişim - Haber:

Dernek; bünyesinde kuracağı İnternet siteleri, internet televizyon ve radyoları, haber ajansları ve bu tür hizmet veren özel ve tüzel şahıslar ve ticari kurumlarla yapacağı işbirliği çalışmaları neticesinde şehirler ve şehirlerin her türlü değerleri ve üyelerine ait iş ve hizmetlerin Türkiye’de ve dünya çapında tanıtımını sağlayacaktır. Sitede ilçenin tüm değerleri ile ilçenin genel brifingi, önemli haber ve ajans dosyaları, ticari işletmelere ait iş ve hizmet bilgileri, iletişim bilgi ve tanıtımları yayınlanarak halkın bilgi ve haber ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

5)- Bilim: 

Gön TAM; toplum adına her türlü bilimsel çalışmalar, projeler ve teşebbüslerin öncülüğünü, maddi ve manevi anlamda desteklenmesini, kamu adına yürütülmesini, organizasyonunu ve tanıtılmasını sağlar ve sonuçlandırır. Bilimsel çalışma ve araştırma yapanlara her türlü destek ve imkânların sunulmasında organizasyon hizmeti verir, katkı sağlar, öncülük ve rehberlik eder. 

6)- Projelendirme

 Dernek şehir ve ülke çapında insanlığın yararına olan her türlü projenin üretimini, hazırlanmasını, faaliyete geçirilmesini, danışmanlığını, kişi - kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonu ve İşbirliğini, kamuya yayılmasını,  kamuoyu oluşturulmasını, faaliyete geçirilmesi ve arşivlenmesini, gündemde tutulmasını sağlar.  

      7)- Rehberlik –Danışmanlık-  Organizasyon -Sosyal Faaliyetler:  

                Dernek üyelerine, kişi ve kurumlara genel ve özel olarak faaliyet alanlarıyla ilgili tanıtım, basın yayın organizasyon ve danışmanlık hizmeti sunabilir. Üyelerini uygulamış olduğu projelerden yararlandırabilir.

            Rehberlik ve tercümanlık birimiyle, bünyesinde bulunduracağı veya üyeleri içerisinden istihdam edeceği, bulunduğu şehri ve ülkesini en iyi şekilde anlatabilecek, tanıtabilecek bilgi birikimi, deneyim ve hitabete sahip, bölgeyi en iyi bilen özel tercümanları, rehberleri ve halkla ilişkiler uzmanlarıyla, dışarıdan gelen yerli ve yabancılara rehberlik ve danışmanlık edecek, bulunduğu şehre çeşitli amaçlar için gelen Türkçe bilmeyen yabancı konuklara çevirmenlik ve tercümanlık yapacaktır. Sanal ortam yoluyla veya diğer yollar ile gelen her türlü soruları cevaplayacaktır.

  8)-Proje Finansları ve Diğer Hususlar

      Dernek hizmetlerini ve projelerini aksatmaksızın sürdürebilmek için derneğe gelir sağlayıcı faaliyetler kapsamında; yerel dinlenme tesisi, yurt ve misafirhane, oya çeyiz el satanları eğitim, üretim, satış ve pazarlaması,  pansiyon, ev kiralama, kültür- sanat, yayın ve dağıtım evi, kermes ve sergi organizasyonları,  reklâm ve tanıtım danışmanlığı ve ajanslığı,  sanatsal imalat ve satış merkezleri, çay bahçesi türü tesislerin kuruluşunu, kiralamasını, işletmesini yapmak için iktisadi işletme kurabilir veya yönetim kurulu kararıyla bu tür kuruluşlar ile ortak proje üretimi ve uygulaması yoluna gidebilir,  her türlü ticari kişi ve kurumlardan proje katkı ve uygulama sponsorluğu alabilir, resmi, özel, tüzel ve ticari kurumlarla ortak proje üretimi ve uygulaması iş ve işlemlerini de gerçekleştirebilir. Üreteceği projelerle ilgili Avrupa Birliği fonlarından hibe kredi alabilir.

 Dernek gerekli görülen hallerde genel kurul kararıyla sandık kurabilir, yönetim kurulu kararıyla da ülke genelindeki il, ilçe, belde ve köyleriyle ilgili gönüllü temsilci ve temsilcilikler oluşturabilir.

Hizmet alanları çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kendi bünyesinde halk oyunları, spor, çevre, turizm, tiyatro ve müzik grupları ile çeşitli hizmet grupları kurabilir, belirli kişilere onursal üyelik,  fahri üyelik unvanları verebilir. 

            Faaliyet alanlarına giren çalışmalarla ilgili olarak, kişiler, kurum ve kuruluşlar ile maddi ve manevi her türlü iletişim, diyalog ve iş birliği içerisinde olabilir. Kişi ve kurumlardan hizmet ve projelerinin uygulanması ve yürütülmesi amacıyla ayni ve nakdi bağış, yardım, proje üyelik aidatı alabilir, sponsorluk çalışmaları yapabilir.

Dernek çeşitli alanlarda ödüllü yarışmalar,  anket ve formlar ile yılın başarılı çalışmaları ve kişilerini belirleyerek ödüllendirir.

Madde: 4

a)- DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ŞARTLARI:

 Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Tüzel kişiliğin üyelik temsilciliğini kurum adına yetkili veya görevlendirilmiş özel kişiler temsil eder.

          Derneğe veya derneğin hizmet komisyonlarına her türlü ticari faaliyette bulunan şirketler, işletmeler, sivil toplum ve kamu kurumları üye olabilirler.

            Yazılı olarak yapılacak üyelik başvuruları en geç ( 30 ) gün içinde yönetim kurulunca karara bağlanarak müracaat sahibine bildirilir.

             Derneğin asil üyeleri genel kurula katılarak oy kullanırlar, dernek organlarında görev alırlar. Onursal üyelerin oy kullanma hakları yoktur, istedikleri takdirde aidat ödeyebilirler, derneğe, dernek komisyonlarına ve uyguladığı projelere bağış ve yardım yapabilirler, komisyonlarda yönetim kurulu kararıyla idari görev ve sorumluluk alabilirler.

           Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üyelikte kalmaya zorlanamaz. Üyelikler genel prensip olarak toplumda aktiviteleri, ekonomik durumu, kamuoyu tarafından tanınan ve iyi referans sahibi olan ve tavsiye edilen kişiler arasından üyelik teklifi götürülmek suretiyle yönetim kurulunca belirlenir ve üye olarak kaydedilir.

b)-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

1–5253 sayılı dernekler kanununa ve tüzük hükümlerine aykırı hareket edenler.

2-Üyeler arasında birlik ve beraberliği bozmak suretiyle ikilik yaratanlar.

3-Üyelik için aranan nitelikleri sonradan kaybedenler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır.

4- Üye kendi isteği ile istifa dilekçesi vererek üyelikten ayrılabilir.

5- Üyelik aidatını 6 ay üst üste ödemeyen üyenin üyeliği düşer.

c)- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı genel kurul tarafından belirlenir.

2-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler, her asil üyenin derneğin faaliyetine ve yönetime katılma hakkı vardır.

3-Dernekten çıkan ve çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını ödemek zorundadır.

4-Üyeler aidatlarını düzenli olarak ödemek, genel kurul toplantılarına katılmak zorundadırlar. Asil ve onursal üyeler derneğin çeşitli proje, komisyon ve temsilciliklerinde, asil üyeler de yönetim kademelerinde görev alabilirler. İstedikleri zaman derneğin çalışmalarına her türlü katkı ve katılım yapabilirler, istek ve talepte bulunabilirler. Her üye derneğin her platformda temsilcisi durumundadır. Dernek üyelerine özel kimlik ve tanıtım kartı ile derneğin olabilecek bir takım proje uygulama, komisyon çalışmaları çeşitli faaliyet ve hizmetlerinden özel faydalanma hakları verilebilir, ayrıcalıklar sağlanabilir.

Madde: 5

DERNEĞİN  ORGANLARI:

a-Genel kurul

b-Yönetim kurulu

c-Denetim kurulu

         Dernekler başka organlarda kurabilirler. Ancak bu organlara genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

d-Proje ve Hizmet Komisyonları.

        Komisyonlar genel kurul tarafından veya acil ihtiyaç hallerinde hizmetlerin aksamaması amacıyla, yönetim kurulu  - oybirliği kararı - yolu ile asil veya onursal üyeler arasından; meslek,  uzmanlık ve ilgi alanlarına göre belirlenir,  seçimle veya atamayla iş başına getirilir. Her komisyon en az 3, en fazla 5 kişilik yönetim kadrosundan oluşur.  Komisyonlara herkes üye olabilir.   Komisyon üyeleri dernek onursal üyesi sıfatını taşırlar ve istekleri dahilinde aidat ve bağış öderler. Komisyon yönetiminin görev süreleri 3 yıldır. Yönetim kuruluna bağlı ve koordineli olarak hizmet yürütür. Komisyonların yönetimleri gerekli durumlarda ve ihtiyaç hallerinde üyeleri içerisinden veya dışından da alt komisyonlar oluşturabilirler. Komisyonlara diğer komisyon ve hizmet kurullarında görev alanlar da girebilir, bir üye birden fazla komisyonun görev ve sorumluluğu üstlenebilir.

       Komisyonlar, alanları ile ilgili önemli başvuruları ve projeleri yönetim kurulu adına değerlendirir, rapor sunar, tavsiyelerde bulunur, kendi yönetimleri ve çalışma ekiplerini kurabilir, kendi başına proje üretir, yürürlüğe geçirilmesi ve gerekli koordinasyonu sağlar.

         Genel kurul ihtiyaç hallerinde,  tüzükte belirlenen komisyonların dışında çeşitli komisyonlar da oluşturabilir veya işlerliği olmayanları feshedebilir.

Komisyon İsimleri.

1. Grup Komisyonlar

1.Keşif TV Programı: Keşif Gezi Belgesel Haber Bilim Araştırma Hobi ve Macera TV Programcılığı Komisyonu

2. Oya Çeyiz El Sanatları:  Oya Çeyiz, El Sanatları; Üretim, Eğitim, Tanıtım, Organizasyon, Fuarcılık ve Pazarlama Komisyonu

3.İş Kulübü: İş Kulübü ve İnternet Yayıncılığı Hizmetleri Danışmanlık, Yapım Yayın ve Tanıtım Komisyonu

2. Grup Komisyonlar

4.Kırsalın Gizemi TV Programı: Kırsalın Gizemi TV Programı Komisyonu

5.Prodüksiyon-Yayın: Radyo TV Belgesel, Haber, Sinema, Dizi, Tiyatro, Reklâm, Tanıtım, Eğitim, Kültür-Sanat Filmleri Yapım Yayın Komisyonu.

6.Yayıncılık: Gazete, Kitap, Dergi, Broşür, Bülten, Katalog, Takvim ve Kültürel Eserler Baskı Yayın Dağıtım ve Pazarlama Komisyonu

7. İş Ticaret Rehberi: İş Ticaret Rehberi ve Telefon Rehberi İletişim Tanıtım Projeleri Komisyonu

8.İnsan Kaynakları: İş Arayanlar ve İş Verenleri Buluşturma, İnsan Kaynakları Oluşturma ve Rehberlik Komisyonu

9. İş ve İstihdam: Alternatif İş İşletme, Sanayi, Ekonomi, Ticaret, Yatırım, Üretim ve İstihdam Projeleri Komisyonu

10.Üretim Tarım ve Hayvancılık Projeleri Araştırıma ve Uygulama Komisyonu

11. Çevre: Çevre, Sağlık, Doğa, Spor, Gezi, Orman, Piknik Alanı ve Su Kaynaklarını Koruma ve Güzelleştirme Komisyonu

12. Kültür: Şair Yazar Gazeteci İletişimci Tiyatrocu Müzik ve Kültür Sanat Eser Sahipleri Komisyonu

13.Pazarlama: Ekonomi ve Ticari Tanıtım, Pazarlama,  Sergi ve Fuarcılık Organizasyonları Komisyonu

14.Meyvecilik: Meyvecilik, Sebzecilik, Fidancılık, Seracılık, Ağaçlandırma Projeleri Komisyonu

15.Yönetim: Sekreterlik, Büro Yönetimi, Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimleri Komisyonu

16İşbirliği: Komşu Şehirlerle İlişkiler, İşbirliği Hizmetleri ve Rehberlik komisyonu.

17.Sivil Toplum: Sivil Toplum Kuruluşlarını Tanıtma, Geliştirme, Güçlendirme ve İş Birliği Hizmetleri Komisyonu

18.Doğal Varlıklarımız: Yeraltı Kaynaklarını Koruma, Tanıtım, Araştırma, Geliştirme ve Rehberlik komisyonu.

19.Tarih Turizm: Tarihi Kültürel ve Sanatsal Değerleri Araştırma Koruma ve Geliştirme Komisyonu

20.Eğitim-Kültür: Eğitim -  Bilim - Kültür - Sanat ve Tarih komisyonu.

21.Gençlik: Lise ve Üniversite Öğrencileri Eğitim, Barınma, Destekleme ve Koordinasyon Komisyonu

22.Şehircilik: Yerel Yönetim, Genel Yerel Hizmetleri Araştırma Geliştirme Projelendirme Komisyonu

e)-Danışmanlık Kadroları.

Dernek bünyesinde, üyeleri içerisinden veya dışarıdan özel olarak, bilgi ve uzmanlık alanlarına göre çeşitli gönüllü veya ücretli danışmanlar, rehberler istihdam edebilir.

1-İngilizce, Fransızca, Almanca,  Arapça tercümanlar.

Gerek turizm amaçlı gerekse ticari amaçlı olarak şehre gelen yabancı konuklara rehberlik eder,  guruplar ve kişiler arasında dil tercümanlığı yapar.

2- Bölge rehberleri. (Şehir Tanıtım Gönüllüsü)

Çeşitli amaçlar için şehre gelen konuklara ve guruplara bölgeyi gezdirir, şehir ile ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici bilgi ve brifing verir. Rehberlerin ilçenin tüm potansiyelinden bilgi sahibi olması, halkla ilişkileri, iletişimi ve hitabeti iyi olması gereklidir.

Madde:6

GENEL KURUL:

a)- Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan olarak toplanır.

b)- Yönetim ve denetim kurulları ile üyelerin beşte birinin istemeleri halinde olağanüstü olarak toplanır.

c)- Olağan genel kurul toplantıları üç yılda bir defa OCAK ayında yönetimin uygun bulacağı bir tarihte yapılır.

Madde:7

ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle duyuru yapılmak sureti ile toplantıya çağrılır.

 Bu duyuruda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde:8

TOPLANTI YERİ:

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde:9

TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun – yarıdan bir fazlasının-  (tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin) katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle, toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde:10

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

                               Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler veya dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

                           Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

                              Aşılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan veya yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşüülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya medeni kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde:11

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1-Dernek organlarının seçilmesi

2-Dernek tüzüğünün veya adının değiştirilmesi.

3- Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi,  yönetim kurulunun ibra edilmesi.

4-Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.

7-Derneğin borçlanmasının belirlenmesi.

8- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

9- Derneğin fesih edilmesi.

10- İşletme faaliyetlerine geçilmesi. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Genel kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır.

Madde:12

OY KULLANMA KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanmakla mükelleftir. Seçimler gizli oy ve açık tasnif usulüne göre yapılır. Kararlar, geçerli oyların yarıdan bir fazlası ile alınır.

Madde:13

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Yönetim kurulu  (5) asil 5 yedek kişiden oluşmak suretiyle genel kurul tarafından gizli oy ile seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1-Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

2-Genel kurul kararlarını uygulamak.

3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

4-Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

5-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde:14

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul, denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde:15

İÇ DENETİM:

             Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu dernek tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, hesap defter ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit olunan esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulu veya toplandığında genel kurula sunar.

Madde:16

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ.

Tüzük değişikliği kararları, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki katılımı ve toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde:17

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

Dernek gelirleri; asil veya onursal üye aidatları, dernek faaliyetleri sonucunda veya derneğin malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan, proje uygulamaları ve komisyon üyeliği aidat ve bağışlarından oluşur.

Madde:18

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Derneğin borçlanma usulleri genel kurul tarafından belirlenir.

Madde:19

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:

31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre; dernek tarafından aşağıda yazılı defterler tutulur.

a- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1- Karar Defteri: yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri.(EK–10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1-(a) bendinin 1.2.3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilânço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Madde:20

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASVİYESİ:

                       Dernek genel kurul kararı ile feshi veya kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verildiğinde, derneğin mal varlığı veya parası  “Gönen Hayra ve İlme Hizmet Vakfına” devredilir                                    

Madde:21

İş bu tüzük 5253 sayılı dernekler kanunu ile 4721 sayılı Türk medeni kanunu hükümlerine göre ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş olup, bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde bu kanun hükümleri ile bu yönetmelikte belirtilen esas ve usuller uygulanır.

Madde:22

       Dernek organları oluşuncaya kadar, dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsil etmeye aşağıda belirtilen yönetim kurulu yetkilidir.

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 Adı Soyadı                                 Görevi                                         İmzası

 

 Kadir DEMİRCAN                       Başkan                           

 

 

 Ali BODUR                                 Başkan Yrd.                       

 

 

 İsmail ULUTAŞ                           Sekreter                         

 

 

Güray BAĞCI                              Muhasip

 

 

 Ali Dökmen                                 Üye

 

 

 DENETİM KURULU

 

 Adı Soyadı                                 Görevi                                         İmzası

 

Muzaffer MALCIOĞLU                Başkan                           

 

 

Murat  GENÇ                             Üye                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Talep Formu
İsim
Sipariş Miktarı
E-Mail
Telefon
İl
Adres
Kargo Tercihi
Mesaj
 
 
 
KeşifTV
Örnek Prefabrik Evler
AraziTV
Örnek Prefabrik Evler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam31
Toplam Ziyaret347020
Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.593918.6684
Euro19.393719.4715